Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / 生活 / 消閒 / 本草筋肉

本草筋肉

當健身界陳雲邂逅小柴胡醫師
爆出全宇宙健身crossover中醫資訊性節目!

主持:胡醫師、小貝、早晨

17年02月22日| 本草筋肉 (主持:小貝、胡醫師、早晨)(路過:SING)

第一節:提名機制要點玩? 點解曾俊華太早夠票入閘是不好? 第二節:投票機制又點玩? 白票有乜玩法? …

Read More »

17年02月19日| 本草筋肉 (主持:小貝、胡醫師、早晨)

第一節:肩旋關節(Rotator Cuff)是什麼東西, 健身愛好者因何長期忽略此組肌肉? 而組肌肉 …

Read More »

17年02月12日| 本草筋肉 (主持:小貝、胡醫師、早晨)

第一節:胡醫師見葉劉淑儀,點解要黑面? 葉劉堅係真心想推23條, 聽到都有啲驚.各候選人嘅PR水準. …

Read More »

17年02月05日| 本草筋肉 (主持:小貝、胡醫師)(嘉賓:SING)

第一節:農歷新年注意事項. 香港好唔著重小朋友建康? 小朋友要夠休息和玩得多先會活得好! 第二節:試 …

Read More »

17年01月29日| 本草筋肉 (主持:小貝、胡醫師)(嘉賓:SING)

第一節:阿SING十幾歲就有白頭髮! 其實白頭髮又有咩好怕喎. 名校生靠食藥就夠專注集中考取好成績? …

Read More »

本草筋肉主持 中藥醫林 facebook page

Powered by WordPress Popup